Privacy Policy

JE Automotive neemt uw privacy serieus en zal uw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Dit privacyreglement heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door JE Automotive in het kader van onze dienstverlening.

Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

JE Automotive gaat zorgvuldig om met uw gegevens en houdt zich daarbij aan de wetten die daarop van toepassing zijn. Dit houdt in dat JE Automotive:

  • Op een heldere en open wijze informeert over hoe en voor welk doel uw gegevens worden verwerkt.

Waarom verwerken wij gegevens?

JE Automotive verwerkt uw gegevens omdat we dat in sommige gevallen verplicht zijn. U kunt hierbij denken aan factuurgegevens zoals naam, adres, postcode en woonplaats. Daarnaast willen wij graag onze afspraken met elkaar bevestigen via email of indien gewenst via de telefoon.

Wij verwerken gegevens o.a. ten behoeve van de volgende werkzaamheden:

  • Offerteproces
  • Order- en facturatieproces
  • Vastleggen van garantie
  • Het uitvoeren van proefritten
  • Het uitvoeren van marketingactiviteiten